• stacjonarna ochrona obiektów,
  • projektowanie i montaż systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu,
  • monitorowanie systemów alarmowych drogą radiową i telefoniczną,
  • całodobowy serwis techniczny,
  • interwencja załóg szybkiego reagowania,
  • ochrona osobista,
  • ochrona imprez masowych,
  • projektowanie kompleksowej ochrony obiektów, w tym opracowywanie planów ochrony zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dn. 22 sierpnia 19.