• Zasada działania
  Informacje z monitorowanego obiektu są automatycznie rejestrowane w centrum monitoringu, który znajduje się w siedzibie firmy i w przypadku naruszenia dozorowanych stref natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w czasie nie dłuższym niż 5 do 15 minut, co jest związane z porą roku (zima, lato) oraz innymi utrudnieniami (drogi polne, nieutwardzone). W zależności od potrzeb zawiadamiamy również służby specjalne takie jak: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję itp.

 • Rodzaje sygnałów
  W zależności od konfiguracji i wyboru systemu może być sygnalizowane:
  • włamanie,
  • sabotaż,
  • napad, gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk antynapadowy,
  • usterkę systemu (np. brak zasilania),
  • pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu.
  • wezwanie karetki

 

 • Dodatkowe funkcje
  System monitoringu posiada też tę cenną zaletę, że śledzi automatycznie bez interwencji użytkownika podstawowe parametry takie jak:
  • brak zasilania sieci,
  • sprawność akumulatorów,
  • łączność pomiędzy użytkownikiem a stacją monitorującą,
  • na życzenie użytkownika czas załączenia i wyłączenia chronionego obiektu.

 • Serwis
  Pełnimy całodobowy serwis techniczny, który natychmiast jest wysyłamy w przypadku zakłócenia takich funkcji jak: sprawność akumulatorów, brak łączności lub usterki czy awarii systemu.