Kilka słów o firmie

 

Agencja Ochrony Mienia „REWAX” to firma rodzinna, działająca jako Spółka Jawna na terenie gminy Dąbrówka w powiecie wołomińskim województwa mazowieckiego.

Firma posiada koncesję MSWiA Nr L-2060/00. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS Nr 0000046118 REGON 017176987.

W związku z charakterem prowadzonej działalności Agencja Ochrony Mienia „REWAX” jest ubezpieczona od odpowiedziałalności cywilnej deliktowej i kontraktowej, a pracownicy posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Personel firmy stanowią doświadczeni, dobrze wyszkoleni pracownicy z licencją I i II stopnia. Grupy interwencyjne są wyposażone w łączność radiową i telefonię komórkową co gwarantuje błyskawiczną reakcję na zdarzenia a dzięki temu wysoką jakość świadczonych usług. Agencja Ochrony Mienia „REWAX” to firma, która cieszy się wieloletnim zaufaniem swoich klientów, mogą Państwo powierzyć jej bezpieczeństwo swojej rodziny oraz posiadanego mienia.

 

Certyfikaty

certyfikatpl
certyfikaten
certyfikatde
cert-mariusz
certyfikatpobadam
certyfikatpobewa

Podziękowania

podzikowanie
podz3
podz-2